Вие избрахте да прегледате Университетите от Плевен.

Медицински Университет Плевен

Университети в град - Плевен - 1 Коментар

Медицински Университет град Плевен
Адрес: 5800 Плевен, ул. “Св. Климент Охридски” 1
Учебен отдел:
Виржиния Лазарова, тел.: (064) 884 120, (064) 884 130
e-mail: edu_office@mu-pleven.bg
Факс: (064) 801 603