Вие избрахте да прегледате Университетите от Пловдив.

Университет по хранителни технологии

Университети в град - Пловдив - Коментирай

Университет по хранителни технологии град Пловдив
Адрес: бул. “Марица” 26, 4002 гр. Пловдив;
Ректор: тел. 032 / 643 005; 032 / 644 102
E-mail: uht@uft-plovdiv.bg
Учебен отдел: 032 / 643 637

Технически университет – Филиал Пловдив

Университети в град - Пловдив - Коментирай

Технически Университет – София – Филиал Пловдив
Адрес: Пловдив 4000, ул. “Цанко Дюстабанов” №25
Тел.: (+359 32) 659 559
факс: (+359 32) 659 550
e-mail: branch@tu-plovdiv.bg
Учебен отдел:
IV корпус – ул. “Цанко Дюстабанов” 25, каб. 4424
телефони (032) 659 566 и 659 565

Пловдивски университет

Университети в град - Пловдив - Коментирай

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”
Адрес:ул. “Цар Асен”, 24
4000 Пловдив
факс: (032) 628 390
e-mail: pduniv@uni-plovdiv.bg