Вие избрахте да прегледате Университетите от Русе.

Русенски Университет

Университети в град - Русе - Коментирай

Русенски Университет “Ангел Кънчев”
Адрес: Русе, ул. “Студентска” № 8
Тел. +359 82 888 465 (Ректорат)
Тел. +359 82 888 467 (Канцелария)
Тел. +359 82 888 211 (Тел. централа)
Факс: +359 82 845 708
E-mail: secretary@ru.acad.bg