Вие избрахте да прегледате Университетите от София.

Национална академия за театрално и филмово изкуство

Университети в град - София - 2 Коментара

Национална академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ)
Адрес: София 1000, ул. “Г.С. Раковски” 108А
Телефон: 02/9874863
Електронна поща: info@natfiz.bg

Медицински Университет

Университети в град - София - 1 Коментар

Медицински Университет град София
Адрес: София 1431, бул. Акад. Иван Гешов 15
Учебен отдел: контакти
Официален сайт: http://mu-sofia.bg

Лесотехнически Университет

Университети в град - София - Коментирай

Лесотехнически Университет град София
Адрес: София, бул. “Климент Охридски” №10
Телефон: 02/91­907 / 414
Справки за подготвителни курсове:
Телефон: 02/962­39­53

Минно-Геоложки Университет

Университети в град - София - 1 Коментар

Минно-Геоложки Университет “Св. Иван Рилски”
Адрес: “Студентски град”, ул.”Христо Ботев”
Телефон: 02 / 8060300 – Централа
Електронна поща: education@mgu.bg

Химикотехнологичен и Металургичен Университет

Университети в град - София - Коментирай

Химикотехнологичен и Металургичен Университет
Адрес: Бул. “Св. Климент Охридски” № 8 1756 София
Обща канцелария: (+359 2) 81-63-120
Отдел “Учебно-методичен”: (+359 2) 868-13-16, 81-63-109
Е-mail: rectorat@uctm.edu