Вие избрахте да прегледате Университетите от София.

Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия

Университети в град - София - Коментирай

Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия
Адрес: София 1046, бул. „Христо Смирненски” 1
Телефон: 02 / 963 52 45
Факс: 02 / 865 68 63
E-mail: aceadm@uacg.bg

Университет за национално и световно стопанство

Университети в град - София - Коментирай

Университет за национално и световно стопанство
Адрес: 1700 София, Студентски град “Хр. Ботев”, УНСС
Телефон: (02) 8195/211; факс (02) 962 39 03
телефонна централа 8195
Електронна поща: iccd1@unwe.aca.bg

Нов Български Университет

Университети в град - София - Коментирай

Нов Български Университет
Адрес: София ул. Монтевидео 21
Телефон: 02/8110126
Факс: 02/8110146
E-mail: sktaneva@nbu.bg

Технически Университет

Университети в град - София - Коментирай

Технически Университет – град София
Ректорат: rector@tu-sofia.bg
Факс: 00359-2-868-32-15
Тел. централа: 00359-2-965-21-11
За контакти: office_tu@tu-sofia.bg
За кандидат-студенти: ksk@tu-sofia.bg