Вие избрахте да прегледате Университетите от Ст.Загора.

Тракийски Университет

Университети в град - Ст.Загора - Коментирай

Тракийски Университет – Стара Загора
Ректор: проф. дсн Иван Костадинов Станков
Е-mail: rector@uni-sz.bg
Кан­ди­дат­с­ту­ден­т­с­ка ин­фор­ма­ция:
тел: 042/601 541; 601 542