Медицински Университет Пловдив

Университети в град ПловдивМедицински Университет – град Пловдив
Учебен отдел
Адрес: гр.Пловдив 4002, бул. Васил Априлов 15-А,
тел: +359 32 602 371
е-mail: nuo@meduniversity-plovdiv.bg ; evivanova@yahoo.com

Официален сайт: http://www.meduniversity-plovdiv.bg

Вижте още

Акредитирани научни специалности за образователна и научна степен “доктор” на Висш медицински институт – гр. Пловдив
Предишни акредитации – Медицински университет – Пловдив
Акредитирани професионални направления МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ
Акредитирани структурни звена на Медицински университет – Пловдив
Акредитирани специалности на Медицински университет – гр. Пловдив

Медицински Университет Пловдив се намира в град Пловдив. Свързани ключови думи към висшето учебно заведение (, , , , ). Можете да следите последните коментари за университета RSS 2.0 или да го коментирате

Leave a Reply