Пловдивски университет

Университети в град ПловдивПловдивски университет “Паисий Хилендарски”
Адрес:ул. “Цар Асен”, 24
4000 Пловдив
факс: (032) 628 390
e-mail: pduniv@uni-plovdiv.bg

Специалности

  1. Магистри:

 • Право
 • Славянска филология
 • Балканистика
  2. Бакалавър и магистър:

 • Българска филология
 • Английска филология
 • Руска филология
 • Етнология
 • Социология
 • История
 • Философия
 • Педагогика
 • Психология
 • Предучилищна и начална училищна педагогика
 • Специална педагогика
 • Социална педагогика
 • Математика
 • Информатика
 • Приложна математика
 • Инженерна физика
 • Физика
 • Информационна физика и комуникации
 • Химия
 • Компютърна химия
 • Биология
 • Екология и опазване на околната среда
 • Молекулярна биология
 • Биоинформатика
 • Макроикономика
 • Международни икономически отношения
 • Маркетинг
 • Стопанско управление
 • Политология
 • Ядрена енергетика
 • Археология
 • Социални дейности
  3. Бакалавър

 • Български език и руски език
 • Български език и английски език
 • Български език и френски език
 • Български език и немски език
 • Български език и новогръцки език
 • Руски език и западен език
 • Български език и история
 • Английски език и френски език
 • Български език и испански език
 • Математика и информатика
 • Физика и математика
 • Химия и физика
 • Биология и химия
 • Предучилищна педагогика и чужд език
 • Начална училищна педагогика и чужд език
 • Физическо възпитание
 • Педагогика на обучението по музика
 • Актьорство за драматичен театър
 • Педагогика на обучението по изобразително изкуство
 • Джаз и Поп изпълнителско изкуство
 • Английски език и немски език

Такси за обучение – Изтегли в .pdf

Официален сайт: http://www.uni-plovdiv.bg

Пловдивски университет се намира в град Пловдив. Свързани ключови думи към висшето учебно заведение (, , , ). Можете да следите последните коментари за университета RSS 2.0 или да го коментирате

Leave a Reply