Шуменски Университет

Университети в град ШуменШуменски Университет “Епископ Константин Преславски”
Кандидатстудентска информация:
гр. Шумен – тел. 054/ 830-495; 054/ 832-106;
гр.Варна – тел. 052/ 301-243
гр. Добрич – тел. 058/ 603-138

Oфициален сайт: http://shu-bg.net

СПЕЦИАЛНОСТИ:

ФАКУЛТЕТ ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ
Българска филология Р
Английска филология Р,З
Немска филология Р
Руска филология Р
Турска филология Р
Приложна лингвистика (Руски език и турски език) Р
Приложна лингвистика (Английски език и руски език) Р
Български език и руски език Р
Български език и история Р
История и география Р
История Р
Археология Р
Теология Р
Журналистика Р
Връзки с обществеността Р
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
Математика Р
Математика и информатика Р
Компютърна информатика Р,З
Компютърни информационни технологии Р
Икономическа информатика Р
Икономика Р
ФАКУЛТЕТ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ
Физика Р
Астрономия Р
Химия Р
Екология и опазване на околната среда Р
Растителна защита Р
Туризъм Р
Биология и химия Р
Биология и физика Р
География и биология Р
Химия и опазване на околната среда Р
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Педагогика Р
Предучилищна и начална училищна педагогика Р
Начална училищна педагогика Р
Начална училищна педагогика и чужд език Р
Специална педагогика Р
Социална педагогика Р
Техника и технологии Р
Музика Р
Изобразително изкуство Р
Физическо възпитание Р
Социални дейности Р,З
ФАКУЛТЕТ ПО ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
Комуникационни информационни системи Р
Радиолокационна техника и технологии Р
Сигнално-охранителни системи и технологии Р
Инженерна логистика Р,З
Геодезия Р
Системи за сигурност Р

Шуменски Университет се намира в град Шумен. Свързани ключови думи към висшето учебно заведение (, , , , ). Можете да следите последните коментари за университета RSS 2.0 или да го коментирате

Leave a Reply