Технически Университет

Университети в град СофияТехнически Университет – град София
Ректорат: rector@tu-sofia.bg
Факс: 00359-2-868-32-15
Тел. централа: 00359-2-965-21-11
За контакти: office_tu@tu-sofia.bg
За кандидат-студенти: ksk@tu-sofia.bg

Акредетирани Специалности

 • Авиационна техника и технологии
 • Автоматика, информационна и управляваща техника
 • Електроенергетика и електрообзавеждане
 • Електроинженерство (на френски език)
 • Електроника
 • Електротехника
 • Индустриален мениджмънт (на немски език)
 • Индустриално инженерство (на английски език)
 • Инженерен дизайн
 • Индустриален мениджмънт
 • Компютърни системи и технологии
 • Компютърни системи и технологии (на немски език)
 • Компютърни технологии и приложно програмиране
 • Компютърни технологии в управлението на околната среда
 • Компютърни технологии в нематериалната сфера – мултимедия, компютърна графика и анимация
 • Комуникационна техника и технологии
 • Машиностроене и уредостроене
 • Машиностроителна техника и технологии
 • Общо машиностроене (на немски език)
 • Стопанско управление
 • Текстилна техника и технологии
 • Транспортна техника и технологии
 • Хидравлична и пневматична техника


Такси за кандидатстване за учебната 2008/2009 г., за обучение на студентите, приети през учебната 2008/2009 г. и на докторантите за 2008/2009 г. – ТУК

Уеб Сайт:www.tu-sofia.bg
Адрес:Технически университет-София
София 1000, бул.”Кл. Охридски”8
България

Технически Университет се намира в град София. Свързани ключови думи към висшето учебно заведение (, , ). Можете да следите последните коментари за университета RSS 2.0 или да го коментирате

Leave a Reply