Тракийски Университет

Университети в град Ст.ЗагораТракийски Университет – Стара Загора
Ректор: проф. дсн Иван Костадинов Станков
Е-mail: rector@uni-sz.bg
Кан­ди­дат­с­ту­ден­т­с­ка ин­фор­ма­ция:
тел: 042/601 541; 601 542

Официален сайт: http://www.uni-sz.bg

Тракийски Университет се намира в град Ст.Загора. Свързани ключови думи към висшето учебно заведение (, , , , ). Можете да следите последните коментари за университета RSS 2.0 или да го коментирате

Leave a Reply