Стопанска Академия

Университети в град СвищовСтопанска Академия “Димитър А. Ценов”
Адрес: 5250 Свищов, ул. „Ем. Чакъров” 2
Телефон за информация: (0631) 66 246, 66 264

Официален сайт: http://www.uni-svishtov.bg

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ
за обучение на студенти за ОКС “магистър”

Семестриални такси за обучение на студенти в ОКС „Магистър” срещу заплащане на уч. 2009/2010 г.

№ по
ред
Такси за обучение в ОКС „Магистър”

І-ви семестър

ІІ-ри семестър

ІІІ-ти семестър

1.

Редовна форма на обучение:

1.1.

Продължаващи в същата специалност на ОКС „Бакалавър”

610

685*

685*

1.2.

Продължаващи в различна специалност на ОКС „Бакалавър”от професионални направления
3.7 и 3.8.

760

685*

685*

2.

Дистанционна форма на обучение по план-сметка:

2.1.

Продължаващи в същата специалност на ОКС „Бакалавър”

600

675*

675*

2.2.

Продължаващи в различна специалност на ОКС „Бакалавър”от професионални направления
3.7 и 3.8.

750

675*

675*

3.

Дистанционна форма на обучение след колеж
по план-сметка:

3.1.

Обучавани в сем. I и II след колеж

600

600

х

3.2.

Продължаващи в сем. III, IV и V след колеж

600

675*

675*

4.

Дистанционно обучение – ІІ-ро висше образование
по план-сметка:

4.1.

Обучавани в сем. I, II и III

595

595

595

4.2.

Продължаващи в  сем. ІV, V и VІ

600

675*

675*

5.

Факултативно изучаване на „Бизнескомуни­ка­ции” на чужд език, организирано от ЦСФО, вклю­чено в семестриалните такси, отбелязани със (*)

х

75

75

Стопанска Академия се намира в град Свищов. Свързани ключови думи към висшето учебно заведение (). Можете да следите последните коментари за университета RSS 2.0 или да го коментирате

Leave a Reply