You are currently browsing posts tagged ‘европейски колеж’

Европейски колеж по икономика и управление

Университети в град - Пловдив - Коментирай

Европейски колеж по икономика и управление
Адрес: гр. Пловдив 4004, ул. “Задруга” № 18
Отдел Студенти и специализанти:
Телефони: 032/672 362, 693 716
e-mail:info@ecem.org, students@ecem.org