You are currently browsing posts tagged ‘изобразително изкуство’

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство

Университети в град - Пловдив - Коментирай

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство
Адрес: ул. “Тодор Самодумов” №2, п.к. 117, 4025 Пловдив
тел.: (032) 601 441, 628 311
факс: 032 631 668
e-mail: amti_sekretar@evrocom.net