You are currently browsing posts tagged ‘уасг’

Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия

Университети в град - София - Коментирай

Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия
Адрес: София 1046, бул. „Христо Смирненски” 1
Телефон: 02 / 963 52 45
Факс: 02 / 865 68 63
E-mail: aceadm@uacg.bg