You are currently browsing posts tagged ‘филиал пловдив’

Технически университет – Филиал Пловдив

Университети в град - Пловдив - Коментирай

Технически Университет – София – Филиал Пловдив
Адрес: Пловдив 4000, ул. “Цанко Дюстабанов” №25
Тел.: (+359 32) 659 559
факс: (+359 32) 659 550
e-mail: branch@tu-plovdiv.bg
Учебен отдел:
IV корпус – ул. “Цанко Дюстабанов” 25, каб. 4424
телефони (032) 659 566 и 659 565