You are currently browsing posts tagged ‘химикотехнологичен’

Химикотехнологичен и Металургичен Университет

Университети в град - София - Коментирай

Химикотехнологичен и Металургичен Университет
Адрес: Бул. “Св. Климент Охридски” № 8 1756 София
Обща канцелария: (+359 2) 81-63-120
Отдел “Учебно-методичен”: (+359 2) 868-13-16, 81-63-109
Е-mail: rectorat@uctm.edu