You are currently browsing posts tagged ‘nha’

Национална Художествена Академия

Университети в град - София - Коментирай

Национална Художествена Академия град София
Адрес: София 1000, ул. Шипка 1
Учебно-методичен отдел:
Телефони: 02/9878064, 9881702
Електронна поща: eduoffice@nha-bg.org