You are currently browsing posts tagged ‘икономика’

Аграрен Университет

Университети в град - Пловдив - Коментирай

Аграрен Университет град Пловдив
Адрес: Пловдив 4000 бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157
Учебно-информационен център
Телефон: 032/654 250
e-mail: uic@au-plovdiv.bg

Университет по хранителни технологии

Университети в град - Пловдив - Коментирай

Университет по хранителни технологии град Пловдив
Адрес: бул. “Марица” 26, 4002 гр. Пловдив;
Ректор: тел. 032 / 643 005; 032 / 644 102
E-mail: uht@uft-plovdiv.bg
Учебен отдел: 032 / 643 637

Технически Университет Габрово

Университети в град - Габрово - Коментирай

Технически университет Габрово
Адрес: “Хаджи Димитър” 4, Габрово 5300
E-mail: info@tugab.bg
Телефон: 066 / 827 777
факс: 066 / 801 155

Югозападен университет

Университети в град - Благоевград - Коментирай

Югозападен университет “Неофит Рилски”
Адрес: ул. “Иван Михайлов” 66, 2700 Благоевград
Телефон: 073 / 8889 121
Факс: 073 / 88 55 16
Ректор: Проф. д-р Иван Мирчев
тел.: +359-73-88 55 01
факс: +359-73-88 55 16
E-mail: info@swu.bg

Американски Университет

Университети в град - Благоевград - Коментирай

American University in Bulgaria
Адрес: пл. Георги Измирлиев 1, Благоевград 2700
Телефон: 073 / 888235
Факс: 073 / 880174
E-mail: admissions@aubg.bg