You are currently browsing posts tagged ‘медицина’

Софийски Университет

Университети в град - София - Коментирай

Софийски университет “Св. Климент Охридски”
Адрес: 1504 София, бул. “Цар Освободител” 15
Телефон:
централа: (02) 9308
факс: (02) 9460 255

Медицински Университет Пловдив

Университети в град - Пловдив - Коментирай

Медицински Университет – град Пловдив
Учебен отдел
Адрес: гр.Пловдив 4002, бул. Васил Априлов 15-А,
тел: +359 32 602 371
е-mail: nuo@meduniversity-plovdiv.bg ; evivanova@yahoo.com

Медицински Университет

Университети в град - София - 1 Коментар

Медицински Университет град София
Адрес: София 1431, бул. Акад. Иван Гешов 15
Учебен отдел: контакти
Официален сайт: http://mu-sofia.bg

Медицински Университет Варна

Университети в град - Варна - Коментирай

Медицински Университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – гр. Варна
Адрес: гр.Варна , ул.”Марин Дринов” 55
Телефони:
Кандидатстудентска комисия: 052 677 060 / 2060
Учебен отдел: 052 677 013 / 2013
Факс: 052/ 650-019
E-mail: uni@mu-varna.bg

Медицински Университет Плевен

Университети в град - Плевен - 1 Коментар

Медицински Университет град Плевен
Адрес: 5800 Плевен, ул. “Св. Климент Охридски” 1
Учебен отдел:
Виржиния Лазарова, тел.: (064) 884 120, (064) 884 130
e-mail: edu_office@mu-pleven.bg
Факс: (064) 801 603