You are currently browsing posts tagged ‘право’

Софийски Университет

Университети в град - София - Коментирай

Софийски университет “Св. Климент Охридски”
Адрес: 1504 София, бул. “Цар Освободител” 15
Телефон:
централа: (02) 9308
факс: (02) 9460 255

Университет за национално и световно стопанство

Университети в град - София - Коментирай

Университет за национално и световно стопанство
Адрес: 1700 София, Студентски град “Хр. Ботев”, УНСС
Телефон: (02) 8195/211; факс (02) 962 39 03
телефонна централа 8195
Електронна поща: iccd1@unwe.aca.bg

Нов Български Университет

Университети в град - София - Коментирай

Нов Български Университет
Адрес: София ул. Монтевидео 21
Телефон: 02/8110126
Факс: 02/8110146
E-mail: sktaneva@nbu.bg

Русенски Университет

Университети в град - Русе - Коментирай

Русенски Университет “Ангел Кънчев”
Адрес: Русе, ул. “Студентска” № 8
Тел. +359 82 888 465 (Ректорат)
Тел. +359 82 888 467 (Канцелария)
Тел. +359 82 888 211 (Тел. централа)
Факс: +359 82 845 708
E-mail: secretary@ru.acad.bg

Югозападен университет

Университети в град - Благоевград - Коментирай

Югозападен университет “Неофит Рилски”
Адрес: ул. “Иван Михайлов” 66, 2700 Благоевград
Телефон: 073 / 8889 121
Факс: 073 / 88 55 16
Ректор: Проф. д-р Иван Мирчев
тел.: +359-73-88 55 01
факс: +359-73-88 55 16
E-mail: info@swu.bg