You are currently browsing posts tagged ‘Туризъм’

Университет за национално и световно стопанство

Университети в град - София - Коментирай

Университет за национално и световно стопанство
Адрес: 1700 София, Студентски град “Хр. Ботев”, УНСС
Телефон: (02) 8195/211; факс (02) 962 39 03
телефонна централа 8195
Електронна поща: iccd1@unwe.aca.bg

Аграрен Университет

Университети в град - Пловдив - Коментирай

Аграрен Университет град Пловдив
Адрес: Пловдив 4000 бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157
Учебно-информационен център
Телефон: 032/654 250
e-mail: uic@au-plovdiv.bg

Университет по хранителни технологии

Университети в град - Пловдив - Коментирай

Университет по хранителни технологии град Пловдив
Адрес: бул. “Марица” 26, 4002 гр. Пловдив;
Ректор: тел. 032 / 643 005; 032 / 644 102
E-mail: uht@uft-plovdiv.bg
Учебен отдел: 032 / 643 637

Югозападен университет

Университети в град - Благоевград - Коментирай

Югозападен университет “Неофит Рилски”
Адрес: ул. “Иван Михайлов” 66, 2700 Благоевград
Телефон: 073 / 8889 121
Факс: 073 / 88 55 16
Ректор: Проф. д-р Иван Мирчев
тел.: +359-73-88 55 01
факс: +359-73-88 55 16
E-mail: info@swu.bg

Университет “Проф. д-р Асен Златаров”

Университети в град - Бургас - Коментирай

Университет “Проф. д-р Асен Златаров” град Бургас
Адрес: бул. “Проф. Якимов” №1, 8010 Бургас
Телефон: 056 / 860 04
Факс: 056 / 880 249
e-mail: office@btu.bg