You are currently browsing posts tagged ‘uni-svishtov’

Стопанска Академия

Университети в град - Свищов - Коментирай

Стопанска Академия “Димитър А. Ценов”
Адрес: 5250 Свищов, ул. „Ем. Чакъров” 2
Телефон за информация: (0631) 66 246, 66 264