Икономически Университет

Университети в град ВарнаИкономически Университет – град Варна
Телефонна централа 052/ 660 212
Факс: 052/643 365
Адрес:9002, Варна, бул. “Княз Борис I” 77
Учебен отдел:052/ 660-326

Информационен център
тел.: 052/ 660-302
e-mail:info_center@ue-varna.bg

СПЕЦИАЛНОСТИ – БАКАЛАВРИ

 • Счетоводство и контрол
 • Финанси
 • Икономика на търговията
 • Икономика на индустрията
 • Аграрна икономика
 • Икономика на строителството
 • Икономика на недвижимата собственост
 • Стокознание
 • Бизнес икономика
 • Стопанска логистика
 • Информатика
 • Статистика и иконометрия
 • Бизнес информационни системи
 • Маркетинг
 • Междун. ик. отношения
 • Мениджмънт
 • Туризъм

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ

За студентите, приети преди учебната 2007/2008 година

За специалностите от професионално направление “Икономика”, “Туризъм”, “Администрация и управление” и “Педагогика на обучението по математика и информатика”
редовно обучение 118.50 лв.
задочно обучение 62.50 лв.

За специалностите от професионално направление “Информатика и компютърни науки”
редовно обучение 157.50 лв.
задочно обучение 80.00 лв.

За студентите, приети през учебната 2007/2008 година и 2008/2009 година

За специалностите от професионално направление “Икономика”, “Туризъм” и “Администрация и управление”
редовно обучение 125.00 лв.
задочно обучение 125.00 лв.

За специалностите от професионално направление “Информатика и компютърни науки”
редовно обучение 280.00 лв.

Икономически Университет се намира в град Варна. Свързани ключови думи към висшето учебно заведение (, , , , , ). Можете да следите последните коментари за университета RSS 2.0 или да го коментирате

Leave a Reply