Технически Университет Варна

Университети в град ВарнаТехнически Университет гр. Варна
Кандидат-студентска информация:
тел.: 052/302 440, 052/383 433, 052/383 536
Заместник Ректор Учебна Работа:
тел.: 052/302 447
Учебно-методичен отдел:
тел: 052/383 615

СПЕЦИАЛНОСТИ

 • МАШИНОСТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ (МТТ)
 • КОМПЮТЪРИЗИРАНИ ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНЕТО (КТМ)
 • ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ (ТТТ)
 • ТОПЛОТЕХНИКА (Т)
 • КОРАБОСТРОЕНЕ И МОРСКА ТЕХНИКА (КМТ)
 • КОРАБНИ МАШИНИ И МЕХАНИЗМИ (KMM)
 • КОРАБОВОДЕНЕ (K)
 • ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ФЛОТА И ПРИСТАНИЩАТА (ЕФП)
 • ЕЛЕКТРОТЕХНИКА (ЕТ)
 • ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА И ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ (EEEO)
 • ЕЛЕКТРОНИКА (Е)
 • КОМУНИКАЦИОННА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ (КТТ)
 • КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ (КСТ)
 • АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА (АИУТ)
 • ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ (ИМ)
 • ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА МОРЕТО И ОКОЛНАТА СРЕДА (ТТОМОС)
 • ИНЖЕНЕРЕН ДИЗАЙН (ИД)
 • СОЦИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ (СМ)
 • АГРОНОМСТВО (А)

Официален сайт: http://www.tu-varna.bg

Технически Университет Варна се намира в град Варна. Свързани ключови думи към висшето учебно заведение (, ). Можете да следите последните коментари за университета RSS 2.0 или да го коментирате

Leave a Reply