Варненски Свободен Университет

Университети в град ВарнаВарненски Свободен Университет “Черноризец Храбър”
Адрес: Виж картата
Икономически факултет: Декан +359 52 359 571
Юридически факултет: Декан +359 52 359 557
Архитектурен факултет: Декан +359 52 359 587

СПЕЦИАЛНОСТИ

  Образователно-квалификационна степен “бакалавър”
  Професионално направление “Психология”

 • Психология
 • Професионално направление “Политически науки”

 • Международни отношения
 • Професионално направление “Администрация и управление”

 • Стопанско управление
 • Мениджмънт в международния бизнес
 • Мениджмънт на туризма
 • Публична администрация
 • Професионално направление “Икономика”

 • Международни икономически отношения
 • Професионално направление “Информатика и компютърни науки”

 • Информатика
 • Професионално направление “Архитектура, строителство и геодезия”

 • Строителство на сгради и съоръжения
 • Съдебно-експертен инженеринг
 • Пожарна безопасност и защита на населението
 • Речно и морско строителство
 • Професионално направление “Изкуства”

 • Моден дизайн
 • Пространствен дизайн
 • Интериорен дизайн
 • Професионално направление “Музикално и танцово изкуство”
  Хореография

 • Българска народна хореография
 • Вариететни танци и шоу-програми
 • Професионално направление “Национална сигурност”

 • Защита на националната сигурност
 • Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред
 • Образователно-квалификационна степен “магистър” след завършено средно образование

  Професионално направление “Право”

 • Право
 • Професионално направление “Архитектура, строителство и геодезия”

 • Архитектура


Такси за обучение
– определят се от Академичния съвет по семестри и могат да се променят в зависимост от коефициента на инфлация и други обективни обстоятелства (минимална работна заплата) Заплащат се в университета в офиса на “Алианц Банк България” АД или по банков път

Oфициален сайт: http://www.vfu.bg/

Варненски Свободен Университет се намира в град Варна. Свързани ключови думи към висшето учебно заведение (, , , , , , , , ). Можете да следите последните коментари за университета RSS 2.0 или да го коментирате

Comments (2)

 • Ива Иванова Тотева says:

  Ще може ли да ми посочите сумите за сем.такси тази година или поне за миналогодишната.Благодаря предварително!

 • admin says:

  Тук можете да прочетете малко повече информация за таксите, както и на официалния сайт на ВСУ http://forum.vfu.bg/viewtopic.php?t=2197 и http://vfu.bg

Leave a Reply